Calibre Scientific Celltech

Calibre Scientific CellTech (v minulosti Eppendorf Celltech)

Výroba, vývoj, technická podpora aj predaj mikromanipulátorov (zatiaľ) Eppendorf zmenila majiteľa. Nový vlastník presťahuje výrobu a vývoj cca o 5 km inam v Hamburgu, niekoľko s produktmi spojených pracovníkov Eppendorfu prechádza na toto nové pôsobisko. Ešte do konca roka sa mikromanipulátory budú vyrábať pod doterajším označením Eppendorf.

My sme boli požiadaní aby sme aj naďalej zaisťovali ich prevádzku, opravy, školenia a všetko spojené prinajmenšom v miere ako doteraz. Jednáme ale o možnom rozšírení a ešte užšej spolupráci, o postupnom obnovení vývojových prác a implementácii niektorých Vašich pripomienok, o zriadení európskeho servisného centra v Říčanoch a ďalších možnostiach.

Pre Vás súčasných užívateľov týchto prístrojov sa nič významné nemení a nájdete u nás minimálne rovnakú mieru technickej podpory ako doteraz.

Zastarané výrobky

TransferMan 4r

electronic micromanipulator

5193000012

TransferMan 4r

InjectMan® 4

dynamic electronic micromanipulator

5192000019

InjectMan® 4

CellTram 4m Oil

injektor olejový pro IVF

5196000048

CellTram 4m Oil
3 345,00 €