inkubácia (kultivácia)

35 x 10 mm CytoOne® Dish, TC-Treated

CC7682-3340

35 x 10 mm CytoOne® Dish, TC-Treated
71,90 €

6-jamková destička CytoOne®, TC-Treated

CC7682-7506

6-jamková destička CytoOne®, TC-Treated
61,83 €

KITAZATO 96000 MOLHD-100 HYPURE OIL LIGHT PET 100ML

100ML

MOLHD-100P

KITAZATO 96000 MOLHD-100 HYPURE OIL LIGHT PET 100ML
45,80 €

KITAZATO 96000 MOLHD-500 HYPURE OIL LIGHT PET

500ML

MOLHD-500P

KITAZATO 96000 MOLHD-500 HYPURE OIL LIGHT PET
94,52 €

KITAZATO 96011 MOHVD-100P HYPURE OIL HEAVY PET 100 ML

PET 100ML

MOHVD-100P

KITAZATO 96011 MOHVD-100P HYPURE OIL HEAVY PET 100 ML
44,00 €

KITAZATO 96015 MOHVD-500P HYPURE OIL HEAVY PET 500ML

PET 500ML

MOHVD-500P

KITAZATO 96015 MOHVD-500P HYPURE OIL HEAVY PET 500ML
107,27 €

inkubace / kultivace