5425/5425R

Centrifuga 5425 G

bez rotoru, nechlazená

5425000310

Centrifuga 5425  G
2 065,00 €

Centrifuga 5425 (EU-IVD) nechlazená, bez rotoru tlačitka

tlačítková verze

5405000212

Centrifuga 5425 (EU-IVD) nechlazená, bez rotoru tlačitka
2 340,00 €

Centrifuga 5425 (EU-IVD), nechlazená, bez rotoru

knoflíková verze

5405000611

Centrifuga 5425 (EU-IVD), nechlazená, bez rotoru
2 175,00 €

Centrifuga 5425 G, nechlazená, bez rotoru

knoflíková verze

5405000719

Centrifuga 5425 G, nechlazená, bez rotoru
2 302,00 €

Centrifuga 5425 G,nechlazená, včetně rotoru FA-24x2

Tlačítková verze, úhlový rotor pro 24 zkumavek 1,5/2,0 ml

5405000115

Centrifuga 5425 G,nechlazená, včetně rotoru FA-24x2
2 861,00 €

Centrifuga 5425G, nechlazená, rotor FA-24x2

Knoflíková verze, úhlový rotor pro 24 zkumavek 1,5/2,0 ml

5405000514

Centrifuga 5425G, nechlazená, rotor FA-24x2
2 861,00 €

Centrifuga 5425R (EU-IVD), chlazená, bez rotoru

tlačítková verze

5406000216

Centrifuga 5425R (EU-IVD), chlazená, bez rotoru
5 098,00 €

Centrifuga 5425R (EU-IVD), nechlazená včetně rotoru FA-24x2

Knoflíková verze, úhlový rotor pro 24 x 1,5/2,0 ml zkumavek

5405000417

Centrifuga 5425R (EU-IVD), nechlazená včetně rotoru FA-24x2
3 006,00 €

Centrifuga 5425R G, chlazená bez rotoru

Knoflíková verze

5406000712

Centrifuga 5425R G, chlazená bez rotoru
5 412,00 €

Centrifuga 5425R G, chlazená s rotorem FA-24x2

Knoflíková verze

5406000518

Centrifuga 5425R G, chlazená s rotorem FA-24x2
5 819,00 €

Centrifuga 5425R G, chlazená, bez rotoru

Tlačítková verze

5406000313

Centrifuga 5425R G, chlazená, bez rotoru
4 855,00 €

Centrifuge 5425 (EU-IVD)

with Rotor FA-24x2

5405000018

LifeM
3 006,00 €
1 2