média a nosiče

Thawing Solutions

Oocyte/Embryo Vitrification Media

VT602

Thawing Solutions

Cryotop Blue Pack

nosiče pro vitrifikační systém Cryotop

CRYOTOP BL

Cryotop Blue Pack

Cryotop Green Pack

nosiče pro vitrifikační systém Cryotop

CRYOTOP GR

Cryotop Green Pack
1 2